| Hinnakiri 2017 |

Lootsitasu määrad ja maksmise kord

 

 

 

KINNITATUD
AS Eesti Loots nõukogu
26.05. 2017 otsusega

 

1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on (EUR):

 

GTLootsimine
sadama
akvatooriumil
Lootsimine väljaspool sadama akvatooriumi (miilides)
kuni 2,993 – 5,996 – 9,9910 – 14,9915 – 24,99

kuni 250

34

 27

34

 42

 49

 55

251 kuni 500

70

42

 63

 70

 90

112

501 kuni 1000

139

 55

90

 111

 133

 153

1001 kuni 1500

202

66

 114

 148

202

241

1501 kuni 2000

 269

80

 140

 187

269

 335

2001 kuni 3000

335

94

 168

 255

 322

 402

3001 kuni 5000

 387

 102

 193

 284

361

 452

5001 kuni 7500

 478

 115

225

 322

 412

 515

7501 kuni 10000

 581

 141

 258

 361

 464

 593

10001 kuni 12500

 617

 160

 303

 383

 494

 642

12501 kuni 15000

 742

 197

 357

 469

 617

 742

15001 kuni 18000

865

247

420

 581

742

865

18001 kuni 24000

989

321

481

 693

890

 1014

24001 kuni 30000

1174

 396

 550

822

1038

1162

30001 kuni 40000

 1360

 469

 617

 939

1235

 1360

40001 kuni 60000

 1545

 543

 705

1063

1421

 1541

60001 kuni 80000

 1854

617

927

 1235

 1607

 1854

80001 kuni 100000

 2192

721

1198

1352

1801

 2096

100001 kuni 120000

2530

796

1467

1565

1993

 2338

üle 120001

 2869

870

1738

1778

2186

2579

 

 

2. Erisused lootsitasu määramisel Väinamerd läbiva transiidi puhul

 

Laeva lootsimisel (ühes suunas) Väinameres kehtivad järgmised hinnad: lootsimine üle 25 miili kuni 1500 GTga laeva puhul 333 EUR, laev GTga kuni 3000 lootsitasu 468 EUR ja laev GTga üle 3000 lootsitasu 676 EUR.

 

 

3. Lootsitasu määrad avamerel

 

3.1 Põhitasu määrad on:

 

GTRistna meridiaanist ida (E) poole Ristna meridiaanist lääne (W)
≤50000 15,60 EUR/ miil14,55 EUR /miil
>50000 19,75 EUR/miil15,60 EUR/miil

 

3.2. Juhul, kui laev ei liigu täiskäigul, siis lisandub põhitasule 65,50 EUR tunnis, kusjuures arvestust peetakse poole tunni täpsusega. Kui pardal on kaks lootsi, rakendatakse põhitasust 30% võrra suuremat tasu.

 

3.3. Laeva agenteeriv äriühing on kohustatud korraldama lootsi majutuse, toitlustamise ja transpordi ning tasuma nende kulude eest enne lootsimise alustamist, kui ei lepita kokku teisiti.

 

 

4. Lootsitasu arvestamine

 

4.1. AS Eesti Loots koostab arved laeva kapteni poolt allkirjastatud lootsikviitungi andmete põhjal.

 

4.2. Laeva agenteeriv äriühing, selle puudumisel reeder, maksab lootsitasu laeva lootsimisel sadamasse või reidile, sadamast või reidilt väljumisel või Väinamere läbimisel ASlt Eesti Loots saadud arve alusel.

 

4.3. Laeva lootsimisel sadamasse või sadamast välja koosneb lootsimistasu sadamasisese (laeva lootsimine manööverdamisel kai äärde ja sealt äraminekul, ümberhaalamisel ühe kai äärest teise äärde ning laeva dokki või sealt välja manööverdamisel) ja sadamavälise lootsimise (laeva lootsimine lootsijaama ja statsionaarse sadamarajatise vahelisel alal) lootsitasu summast.

 

4.4. Laeva ümberpaigutamisel sadamast ankrukohale ja ankrukohalt sadamasse arvestatakse lootsitasu üldistel alustel.

 

4.5 Lootsitasu maksmata jätmisel punktis 4.2. nimetatud lootsi tellinud isiku poolt arvel märgitud maksetähtajaks on ASl Eesti Loots õigus arvestada viivist 0,15% päevas arve summast iga maksetähtaega ületava päeva eest.

 

4.6 ASl Eesti Loots on õigus keelduda lootsiteenuse osutamisest, kui lootsiteenust tellival laeva agenteerival äriühingul on maksetähtaega ületav võlgnevus AS Eesti Loots ees.

 

 

5. Erandid lootsitasu arvestamisel

 

5.1. Tööpäevadel ajavahemikus 18.00–06.00 ja puhkepäevadel rakendatakse lootsitasu arvutamisel koefitsienti 1,25, riiklikel pühadel 1,50. Koefitsiente ei kohaldata merematkeid teostava reisilaeva lootsitasule.

 

5.2. Lootsitasu määramisel lähtutakse lootsimise alguskellaajal kohalduvast tariifist.

 

5.3. Lootsimiste erijuhtumite puhul (laeva dokkimine, deviatsiooni määramine, päästetööd, käigukatsetus) tasutakse lisaks lootsitasule 165 EUR lootsi laeval viibitud tunni eest. Kapteni poolt kantakse lootsikviitungile vastav märge lootsi laeval viibimise põhjuse ja kestuse kohta.

 

 

6. Puksiirkoosseisu lootsimine

 

Puksiirkoosseisu lootsimisel märgitakse lootsikviitungile iga puksiirkoosseisu kuuluva laeva GT eraldi ning lootsitasu arvestatakse lähtuvalt laevade GTde summast.

 

 

7. Valeväljakutse

 

Lootsi valeväljakutse eest tasub reeder 333 EUR.

 

 

8. Hinnakirja jõustumine

 

Käesolev hinnakiri jõustub 01.06.2017