Mis on Eesti Loots?

Aktsiaselts Eesti Loots moodustati Eesti Vabariigi Valitsuse 20. novembri 2000. a korraldusega nr 921-k. Enne Eesti Lootsi moodustamist osutas lootsiteenust Laevaliikluse Juhtimise Keskus, mille tegevus on lõpetatud alates 31. detsembrist 2000. a vastavalt Teede- ja Sideministeeriumi 31. oktoobri 2000. a määrusele nr 86.

Aktsiaseltsi Eesti Loots aktsiate omanikuks on riik ning aktsiate valitsejaks on määratud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Lootsiteenused

Lootsimine on kohustuslik kuues Eesti piirkonnas

Tallinna linnas Eesti Loots AS-i lootsisadama asukoht
Tallinna lootsimispiirkond
Kunda-Loksa linnas Eesti Loots AS-i lootsisadama asukoht
Kunda-Loksa lootsimispiirkond
Paldiskis olev Eesti Loots AS-i lootsisadama asukoht
Paldiski lootsimispiirkond
Väinamerel asuv Eesti Loots AS-i lootsisadama asukoht
Väinamere lootsimispiirkond
Pärnu linnas Eesti Loots AS-i lootsisadama asukoht
Pärnu lootsimispiirkond
Sillamäe linnas Eesti Loots AS-i lootsisadama asukoht
Sillamäe lootsimispiirkond

Otsi leheküljelt