ISO Sertifikaadid

EN ISO 9001:2015 sertifikaat lootsiteenuse osutamise käsitlusalas

EN ISO 9001:2015 sertifikaat lootsiteenuse osutamise käsitlusalas.

Kvaliteedialased põhimõtted

  • Meie klientide tellimuste täitmine ja koostööpartnerite soovidega arvestamine
  • Õigeaegne ja nõuetekohane lootsimisteenuse osutamine
  • Meresõiduohutuse tagamine
  • Lootsimisteenuse parendamine kaasaegsete vahendite kaasamise ja infrastruktuuri täiendamisega
  • Korras ja kaasaegne laevastik
  • Töötajate kvalifikatsiooni ja motivatsiooni pidev tõstmine
  • Kvaliteedijuhtimissüsteemi järjepidev täiustamine

Otsi leheküljelt